HM
HM Music And Film Production

News | Media

Comercial by HM Films / Vote For Kapan

Posted by HM on August 13, 2014 at 8:30 AM Comments comments (0)

New Comercial from HM Films. Directed by Harut Makyan

 


You need Adobe Flash Player to view this content.

 

TRAILER - Riant Old Man

Posted by HM on June 2, 2014 at 4:55 PM Comments comments (0)

SOON

Film by Harut Makyan performing Riant Old Man. (C) 2014 HM Films.

----------------------------------------­----------------------------------------­-------------
----------------------------------------­----------------------------------------­-------------

Harut Makyan - www.facebook.com/MakyanHarut
------------...

Read Full Post »

Social Film - I Love Life

Posted by HM on August 31, 2013 at 10:05 PM Comments comments (0)

 


Social film by Harut Makyan performing I Love Life. (C) 2013 HM Films, a division of HM Production.

 

----------------------------------------­-----------------------

Social Fil...

Read Full Post »

Harut Makyan's Film - Mascot // Hajoxutyan Metaxadram

Posted by HM on July 2, 2013 at 6:35 PM Comments comments (0)


Harut Makyan's Film - Мascot (Հաջողության Մետաղադրամ)

The film is made for YETKPI entrance exams.

Ֆիլմը պատրաստված է ԵԹԿՊԻ ընդո...

Read Full Post »